"Lora Beauty Swarovski promóció"
„Lepje meg magát és szeretteit Lora Beauty Swarovski kristályos divatékszerrel” matricagyűjtő promóció
 

„Lepje meg magát és szeretteit Lora Beauty Swarovski kristályos divatékszerrel” matricagyűjtő promóció

 

A DÉL-100 Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a., cégjegyzékszám: 03-09-106545) a továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) azon 14. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki a Magyarország közigazgatási határain belül található bármely PlusMarket üzletben a promóció időtartama alatt tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol esetenként (tranzakciónként) legalább 1.000,- (egyezer) Ft értékben, és az ezért a pénztári fizetést követően kapott „matricákból” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőkártyára legalább 10 db-ot szabályosan beragaszt, továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi további feltételt (továbbiakban: ”Résztvevő”).

A vásárláskori blokk végösszeg minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje az 1000,- (egyezer) Ft-ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, hogy a vásárló a matricá(k)ra jogosult legyen (pl. 999,- Ft-os blokk végösszeg esetén nem jár matrica, a blokkon minimum 1.000 Ft-nak kell szerepelnie minden esetben). A matricák a vásárlás során elköltött 1.000,- Ft-onként járnak. Nem jár újabb matrica matricagyűjtő beváltással történt vásárlás után.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

1. A Promóció időtartama

A matricagyűjtés és a matricabeváltás egyidejűleg 2017. november 6. és 2017. december 23. napjai között lehetséges. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem matricát gyűjteni, sem azt beváltani nem áll módjukban. Mindkét időszak határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja. A Promóció az árukészlet erejéig, de legkésőbb 2017. december 23. napjáig érvényes.

2. A matricák gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok:

A matricagyűjtő időtartam alatt a PlusMarket üzletekben történő vásárlásnál, a pénztárnál teljesített minden, legalább 1.000 Ft-ot elérő fizetés után, 1.000 Ft-onként az eladótól kap egy darab PlusMarket matricát. Az egyes 1.000,- Ft-okon felüli, de az újabb 1.000,- Ft-ot el nem érő összeg után matrica nem jár. Ugyancsak nem jár matrica a matricabeváltással történt vásárlás után. A matrica kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő forintösszeg szolgál. Az eladó a matricá(ka)t kizárólag a pénztárnál való fizetés után azonnal jogosult kiadni. A pénztártól való távozást követően matrica utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el. A Résztvevők a pénztárnál kapott matricákat, a pénztárban kapott matricagyűjtő kártya arra szolgáló oldalán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és felismerhetően beragasztva gyűjthetik. A gyűjtőkártyára csak a PlusMarket üzletekben kiadott speciális matrica ragasztható be. A matricagyűjtő kártyához kizárólag a magyarországi PlusMarket üzletekben lehet hozzájutni.

A matricabeváltást, valamint a matricagyűjtő kártya, illetve matrica vagy az ékszer szett kiadását akadályozó műszaki hiba vagy hiány esetén a Dél-100 Kft. ésszerű időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról illetve a hiány pótlásáról.

10 db összegyűjtött matrica esetén a Résztvevő 50%-os kedvezménnyel, 2990 Ft-ért vásárolhatja meg a Lora Beauty Swarovski kristályos egyedi divatékszer szettet. Az ékszer szett nem bontható. Az ékszer szett 5980 Ft-os normál áron is megvásárolható.

Az összegyűjtött matricákkal az egyedi divatékszer szett megvásárlására 2017.12.23-ig van lehetőség. Ezt követően a matricagyűjtő kártya és az összegyűjtött matricák érvénytelenné válnak. Az összegyűjtött matricák nyújtotta kedvezménnyel történő vásárláskor nem járnak újabb matricák.

A gyűjtőkártya nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a matricák számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőkártyát, matricát nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

A külön matricagyűjtő kártyára ragasztott matricák nem vonhatóak össze. A matricák készpénzre nem válthatóak, és csak ezen promócióban használhatóak fel. Csak olyan matricagyűjtő kártya váltható be, amelyikben pontosan 10 matrica van beragasztva. Egy matricagyűjtő kártya egy vásárlás alkalmával használható fel, ha be van ragasztva a kedvezményes vásárlásához szükséges matricamennyiség.

A vásárló a promóció időtartama alatt korlátlanul annyiszor válthat be matricagyűjtő kártyát, ahányszor összegyűjtötte a kedvezményhez szükséges matricákat. A beváltás után szabadon új matricagyűjtő kártya igényelhető.

A kedvezmény igénybevételekor a Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőkártyát, aki ellenőrzi a matricagyűjtő kártya, illetve a matricák eredetiségét, mennyiségét. Nem eredeti matricákkal kedvezmény nem érvényesíthető. A matrica bármely típusú sokszorosítása illetve hamisítása, valamint ezek beváltásának megkísérlése tilos és jogi eljárást von maga után. A jelen pontban hivatkozott esetekben az eladó a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. Az eltépett, vagy más módon sérült matricagyűjtő kártyán jogosult a matricák beváltását megtagadni. Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a gyűjtőkártyát magánál tartja.

 

3. Vegyes rendelkezések

A Résztvevő a promócióban történő részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit. A promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a gyűjtőkártyát kizárólag saját felelősségükre használják. A Szervező minden, a gyűjtőkártyák birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.

A gyűjtőkártyák hiányosságáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért, ill. a kedvezményesen megvásárolható Lora Beauty Swarovski kristályos egyedi divatékszer szett átadása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztatassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Szervező jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.

A jelen promócióra és szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

 

 

PlusMarket üzletlista:

 

Baja, Arany János u. 3.

Békés, Széchenyi tér 11.

Békéscsaba, Andrássy út 9.

Budapest, XVIII. KER., Pestszentimre, Nemes u. 9.

Budapest, X. KER., Újhegyi sétány 16.

Budapest, XVIII. KER., Havanna lakótelep, Kondor Béla sétány 11.

Csongrád, Fő u. 3.

Göd, Ady Endre u. 15.

Kecskemét, Petőfi Sándor u. 5.

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Nagykőrös, Szabadság tér 8.

Sándorfalva, Ady Endre u. 19.

Szolnok, Family Center, Felső Szandai rét 3.

Üllő, Pesti út 100.

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2017. október 25.

Dél-100 Kft.

 

 

 
 Kérem várjon, dolgozom...